Gallery Quảng cáo 2
Đậm đặc N-989

Đậm đặc N-989

Thức ăn đậm đặc cho lợn thịt từ 5k đến xuất bán

Nguyên liệu chính: Ngô, tấm, cám gạo, khô đỗ tương, bột cá, bột thịt, khoáng và vitamin ...

Thành phần dinh dưỡng:


Năng lượng trao đổi (min)

2700 kcal/kg

Protein thô (min)

42,0 %

Xơ thô (max)

5,0 %

Canxi (min-max)

4,0 – 4,8 %

Phốt pho tổng số (min-max)

1,2 - 1,8 %

Độ ẩm (max)

12 %

Lysine tổng số (min-max)

2,8 %

Methionine + Cystine tổng số (min)

1,1 %

Chlotetracyline (max)

175 mg/kg

 

Giai đoạn tăng trưởng

Từ 5 – 15kg

Từ 16 – 30 kg

Từ 31 – 60 kg

Từ 61 – 100 kg

N – 989 %

35

30

25

17

Ngô %

40

45

45

55

Tấm %

20

18

15

10

Cám %

5

7

15

18

 

Chia sẻ
Sản phẩm liên quan
Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Hà Nội
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 988 777 930

Đà Nẵng
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458

Hồ Chí Minh
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458