Gallery Quảng cáo 2
Hỗn hợp N-999

Hỗn hợp N-999

Thức ăn đậm đặc cho lợn thịt từ 5 kg - xuất bán

Nguyên liệu chính: Ngô, tấm, cám gạo, khô đỗ tương, bột cá, bột thịt, khoáng và vitamin ...

Thành phần dinh dưỡng:


Năng lượng trao đổi (min)

2800 kcal/kg

Protein thô (min)

45,0 %

Xơ thô (max)

4,2 %

Canxi (min-max)

3,5 – 5,0 %

Phốt pho tổng số (min-max)

1,2 - 1,8 %

Độ ẩm (max)

12 %

Lysine tổng số (min-max)

3,0 %

Methionine + Cystine tổng số (min)

1,3 %

Chlotetracyline (max)

175 mg/kg

 

Giai đoạn tăng trưởng

Từ 5 – 15kg

Từ 16 – 30 kg

Từ 31 – 60 kg

Từ 61 – 100 kg

N – 999 %

28

20

14

11

Ngô %

44

50

56

59

Tấm %

18

15

10

5

Cám %

10

15

20

25

 

Chia sẻ
Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Hà Nội
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 988 777 930

Đà Nẵng
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458

Hồ Chí Minh
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458