Gallery Quảng cáo 2

Lịch sử hình thành


Năm 1996 thành lập một Nhà máy thức ăn chăn nuôi cao cấp 80.000 tấn/năm. Chuyên cung cấp các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho các trại lợn giống, gà giống và công ty chăn nuôi gia công.
      Năm 2011:  
- Tháng 5/2011 khánh thành Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp 180.000 tấn/năm.
      Đặc biệt, 6/2012 Công ty đã khánh thành 1 Nhà máy chuyên sản xuất thức ăn cho lợn con với công suất thiết kế 50.000 tấn/năm
- Ngày 7/5/2011 chính thức bán hàng ra thị trường sản phẩm thức ăn chăn nuôi thương hiệu NUTRECO.
Ngày 12/8/2014 ra thị trường sản phẩm thức ăn chăn nuôi thương hiệu SUNSHINE.


Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Hà Nội
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 988 777 930

Đà Nẵng
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458

Hồ Chí Minh
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458