Gallery Quảng cáo 2
Hỗn hợp S-368

Hỗn hợp S-368

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ

Nguyên liệu chính: Ngô, tấm, cám gạo, khô đỗ tương, bột cá, bột thịt, khoáng và vitamin ...

Thành phần dinh dưỡng:


Năng lượng trao đổi (min)

2800 kcal/kg

Protein thô (min)

18,0 %

Xơ thô (max)

6,0 %

Canxi (min-max)

2,7 – 4,0 %

Phốt pho tổng số (min-max)

0,6 – 1,0 %

Độ ẩm (max)

13 %

Lysine tổng số (min-max)

0,9 %

Methionine + Cystine tổng số (min)

0,7 %

Chia sẻ
Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Hà Nội
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 988 777 930

Đà Nẵng
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458

Hồ Chí Minh
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458