Gallery Quảng cáo 2
Hỗn hợp S-338

Hỗn hợp S-338

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan vỗ béo

Nguyên liệu chính: Ngô, tấm, cám gạo, khô đỗ tương, bột cá, bột thịt, khoáng và vitamin ...

Thành phần dinh dưỡng:


Năng lượng trao đổi (min)

2600 kcal/kg

Protein thô (min)

15,0 %

Xơ thô (max)

6,5 %

Canxi (min-max)

0,8 – 1,2 %

Phốt pho tổng số (min-max)

0,5 – 0,8 %

Độ ẩm (max)

13 %

Lysine tổng số (min-max)

0,7 %

Methionine + Cystine tổng số (min)

0,62 %

Nguyên liệu chính: Ngô, tấm, cám gạo, khô đỗ tương, bột cá, bột thịt, khoáng và vitamin ...

Thành phần dinh dưỡng:

Năng lượng trao đổi (min)

2600 kcal/kg

Protein thô (min)

15,0 %

Xơ thô (max)

6,5 %

Canxi (min-max)

0,8 – 1,2 %

Phốt pho tổng số (min-max)

0,5 – 0,8 %

Độ ẩm (max)

13 %

Lysine tổng số (min-max)

0,7 %

Methionine + Cystine tổng số (min)

0,62 %

Chia sẻ
Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Hà Nội
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 988 777 930

Đà Nẵng
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458

Hồ Chí Minh
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458