Gallery Quảng cáo 2
Hỗn hợp S-578

Hỗn hợp S-578

Đậm đặc cho lợn thịt từ 5kg đến xuất bán

Nguyên liệu chính: Ngô, tấm, cám gạo, khô đỗ tương, bột cá, bột thịt, khoáng và vitamin ...

Thành phần dinh dưỡng:


Năng lượng trao đổi (min)

2700 kcal/kg

Protein thô (min)

42,0 %

Xơ thô (max)

5,0 %

Canxi (min-max)

4,0 – 4,8 %

Phốt pho tổng số (min-max)

1,2 - 1,8 %

Độ ẩm (max)

12 %

Lysine tổng số (min-max)

2,8 %

Methionine + Cystine tổng số (min)

1,1 %

Chlotetracyline (max)

175 mg/kg

 

Giai đoạn tăng trưởng

S – 578 %

Ngô %

Tấm %

Cám %

Từ 5 – 15kg

35

40

20

5

Từ 16 – 30 kg

30

45

18

7

Từ 31 – 60 kg

25

45

15

15

Từ 61 – xuất bán

17

55

10

18

 

Chia sẻ
Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Hà Nội
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 988 777 930

Đà Nẵng
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458

Hồ Chí Minh
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458