Gallery Quảng cáo 2
Hỗn hợp N-619

Hỗn hợp N-619

Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 1 ngày tuổi - xuất bán

Nguyên liệu chính: Ngô, tấm, cám gạo, khô đỗ tương, bột cá, bột thịt, khoáng và vitamin ...

Thành phần dinh dưỡng:


Năng lượng trao đổi (min)

2400 kcal/kg

Protein thô (min)

40,0 %

Xơ thô (max)

4,0 %

Canxi (min-max)

3,4 – 4,8 %

Phốt pho tổng số (min-max)

0,9 - 1,5 %

Độ ẩm (max)

12 %

Lysine tổng số (min-max)

2,5 %

Methionine + Cystine tổng số (min)

1,6 %

Chlotetracyline (max)

130 mg/kg

Chia sẻ
Sản phẩm liên quan
Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Hà Nội
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 988 777 930

Đà Nẵng
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458

Hồ Chí Minh
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458