Gallery Quảng cáo 2
Đậm đặc N-888

Đậm đặc N-888

Thức ăn đậm đặc cho lợn thịt từ 5kg đến 100kg

Nguyên liệu chính: Ngô, tấm, cám gạo, khô đỗ tương, bột cá, bột thịt, khoáng và vitamin ...

Thành phần dinh dưỡng:


Năng lượng trao đổi (min)

2800 kcal/kg

Protein thô (min)

47,0 %

Xơ thô (max)

4,0 %

Canxi (min-max)

4,0 – 4,8 %

Phốt pho tổng số (min-max)

1,0 - 1,8 %

Độ ẩm (max)

12 %

Lysine tổng số (min-max)

3,4 %

Methionine + Cystine tổng số (min)

1,5 %

Chlotetracyline (max)

175 mg/kg

 Hưỡng dẫn pha trộn:

Giai đoạn tăng trưởng

Từ 5 – 15kg

Từ 16 – 30 kg

Từ 31 – 60 kg

Từ 61 – 100 kg

N – 888 %

27

19

14

11

Ngô %

42

50

54

58

Tấm %

20

16

11

5

Cám %x

11

15

21

26

 

Chia sẻ
Sản phẩm liên quan
Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Hà Nội
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 988 777 930

Đà Nẵng
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458

Hồ Chí Minh
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458